Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

Αρμόδιος φορέας: Δημοτολόγια [Δήμων και Κοινοτήτων]
Κωδικός υπηρεσίας: 0171
Κόστος: Μηδέν
Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.grimages-stories-ganos-gamos 2-300x225
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002

Περιγραφή
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου.
Δικαιολογητικά
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Εξουσιοδότηση
Σε περίπτωση που δεν παραβρεθεί ο ίδιος.
Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ/ΟΤΕ
Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (δύο) 2 ετών
Μόνο στην περίπτωση που ανοίγει οικογενειακή μερίδα εκτός του δήμου που ήταν γραμμένος.
(Απαραίτητο έγγραφο)
Αίτηση για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
(Απαραίτητο έγγραφο)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο δήμο».
(Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου
Εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
Πιστοποιητικό γέννησης
Εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης

Διαδικασία
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί το άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
Βήμα 2 : Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
Βήμα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήμα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό ανοίγματος Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου.

Δήλωση γάμου στο δημοτολόγιο

Αρμόδιος φορέας: Δημοτολόγια [Δήμων και Κοινοτήτων]
Εμπλεκόμενοι φορείς: Ληξιαρχεία [Δήμων και Κοινοτήτων]
Κόστος: Μηδέν
Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr
Περιγραφή
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση του γάμου στο δημοτολόγιο.
Γενικά Δικαιολογητικά

Αίτηση για τη δήλωση γάμου στα δημοτολόγια
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου

Άδεια τέλεσης θρησκευτικού γάμου

Αρμόδιος φορέας: Μητροπόλεις
Εμπλεκόμενοι φορείς: Ληξιαρχεία [Δήμων και Κοινοτήτων]
Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr
Νομικό πλαίσιο: Ν. 1329/83 (ΦΕΚ 25/Α/18-2-1983)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας τέλεσης θρησκευτικού γάμου.
Γενικά Δικαιολογητικά

Βεβαίωση Μητρόπολης
Να αναφέρει το βαθμό του τελευταίου γάμου.
Πιστοποιητικό αγαμίας
Φύλλο ημερήσιας τοπικής εφημερίδας
Ένα για τον καθένα.
1 Παράβολο (πράσινο) Δημοσίου Ταμείου 15€ (ονομαστικής αξία 14,67 €)

Ειδικά Δικαιολογητικά
Διαζευκτήριο
Για διαζευγμένους πολίτες.
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Εφόσον υπάρχει θάνατος του/της συζύγου από προηγούμενο γάμο.
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Η τέλεση του θρησκευτικού γάμου θα πρέπει να δημοσιευτεί σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην εκκλησία της ενορίας όπου θα τελεστεί ο γάμος.
Με βάση τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Έχετε υπόψη σας ότι γάμοι δεν γίνονται στις ακόλουθες περιόδους:
·  18/12 – 25/12
·  07/01
·  40 ημέρες πριν το Πάσχα
·  Τα Ψυχοσάββατα
·  Του Αγίου Πνεύματος
·  06/08-15/08
·  29/08

Άδεια τέλεσης πολιτικού γάμου

Αρμόδιος φορέας: ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, Μητροπόλεις, Ληξιαρχεία [Δήμων και Κοινοτήτων]

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου.

Γενικά Δικαιολογητικά
Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου
Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου
Για Κύπριους πολίτες.
Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (πράσινο) 15€ (ονομαστικής αξία 14,67€)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης: “Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ.” “…είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων) και γ/αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ.”
(Απαραίτητο έγγραφο)
Φύλλο ημερήσιας αθηναϊκής εφημερίδας
Για Κύπριους πολίτες.
Φύλλο ημερήσιας τοπικής εφημερίδας
Ένα για τον καθένα.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)

Ειδικά Δικαιολογητικά
Διαζευκτήριο
Για τους διαζευγμένους.
Δικαστική απόφαση
Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Για Κύπριους πολίτες.
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Εφόσον υπάρχει θάνατος.
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου
Πιστοποιητικό ελευθερίας
Για Κύπριους πολίτες.

Προϋποθέσεις
Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.
Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο (μπορεί να είναι και συγγενής του) με την ταυτότητά του.
Πηγή: www.kep.gov.gr http://www.ermis.gov.gr

Αφήστε μια απάντηση

×
×

Cart